Διατροφογενετική προδιάθεση και Coaching δίνουν τα χέρια.

Διατροφογενετική προδιάθεση και coaching.

Στην 13η έκδοση του Διεθνούς Περιοδικού International Coaching News Magazine δημοσιεύτηκε το πρώτο άρθρο του DNANUTRICOACH® που εξηγεί και ορίζει πώς η διατροφογενετική προδιάθεση και το coaching μπορούν και συνεργάζονται για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων στα πλαίσια του coaching υγείας. Το International Coaching News Magazine είναι το Νούμερο 1  περιοδικό coaching, που πραγματεύεται θέματα coaching ζωής, επιχειρήσεων, και ευεξίας, υπό την ηγεσία τη Noble Manhattan. Πρόκειται για την μακροβιότερη σχολή  coaching  και συμβουλευτικής, που παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο coaching  από το 1993.

Διεπιστημονική και εμπεριστατωμένη πρακτική.

Η Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και ο Χαράλαμπος Πετράς, συγγραφείς του εν λόγω άρθρου, διευκρινίζουν πώς η διατροφογενετική και το coaching συνεργάζονται και ξεκινούν την δική τους  πορεία προάγοντας μια διεπιστημονική και εμπεριστατωμένη πρακτική για την επίτευξη ενός θεμελιώδους σκοπού: της πρόληψης. Μια πρακτική coaching, που ξεκινά από τη διατροφογενετική προδιάθεση του ατόμου υπερβαίνει τις απλές, γενικευμένες συμβουλές υγείας, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό αλλά ορίζει το ατομικό, διατροφογενετικό προφίλ ως σημείο εκκίνησης. Αυτή η πρακτική απαιτεί βαθιά, πλήρη και πολύπλευρη γνώση των μοριακών μηχανισμών σε επίπεδο DNA, των συμπεριφορών υγείας όπως είναι η ανθυγιεινή διατροφή και οι «μαγικές δίαιτες», σε συνδυασμό με αναπτυγμένες δεξιότητες coaching. Το διατροφογενετικό coaching  δημιουργεί ένα διεπιστημονικό πεδίο δράσης με χρήση πρωτοκόλλου για τη λήψη αποφάσεων και διαδικασίες στοχοθεσίας. Η πρόληψη είναι μια διαδικασία αλλαγής, και ο στόχος του coaching  είναι να διευκολύνει και να ενδυναμώσει το άτομο προωθώντας αυτή την διαδικασία αλλαγής στον τρόπο ζωής του.

Ένα επιπλέον βήμα.

Το coaching, που βασίζεται στην διατροφογενετική προδιάθεση υπερτερεί από το απλό coaching  υγείας και τις διατροφικές συστάσεις διότι συνδυάζει γονοτυπικές και φαινοτυπικές πληροφορίες πριν συνοδέψει το άτομο στην πρακτική εφαρμογή αλλαγών, που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του. Ο σκοπός του διατροφογενετικού coaching  είναι να ενδυναμώσει το άτομο ώστε να μπορέσει να  χρησιμοποιήσει τις εξατομικευμένες, μέγιστες δυνατότητες του οργανισμού του και να αποκαλύψει τη βέλτιστη εκδοχή αυτού.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά.

 

Από την ομάδα του DNANUTRICOACH®error: THIS CONTENT IS COPYRIGHT PROTECTED.
If you wish to share this content, please contact us info@dnanutricoach.com