Skip to main content
Γρηγορίου Λαμπράκη 36, 16674 – Γλυφαδα (+30) 210 9615860
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την διατροφογενετική

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την διατροφογενετική

  • Γράφει η: DNANUTRICOACH
  • 7 Φεβρουαρίου 2018

Έχεις ερωτήσεις σχετικά με τη διατροφογενετική;

Έχουμε τις απαντήσεις!

Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διατροφογενετική.
Συγκεντρώσαμε τη βασική ορολογία σχετικά με τη γενετική, που θα πρέπει να γνωρίζεις καθώς και τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διατροφογενετική και τα διατροφογενετικά μας προγράμματα (FAQs) και τις παρουσιάζουμε παρακάτω με απλά λόγια.
 
Τι είναι το DNA;
Το DNA (δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ, Deoxyribonucleic acid στα αγγλικά) είναι ένα μόριο, συγκεκριμένα ένα νουκλεϊκό οξύ, προσεχτικά αποθηκευμένο στον πυρήνα των κυττάρων μας και αποτελεί την πηγή όλων των γενετικών πληροφοριών (και οδηγιών) του κάθε οργανισμού.

Τι είναι το Γονίδιο;
Είναι ένα κομμάτι του μορίου του DNA που περιέχει τις οδηγίες για το πώς, πότε και πού τα σώμα μας θα παράγει κάθε μία από τις χιλιάδες των πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για την ζωή.

Τι είναι το Γονιδίωμα;
Είναι το σύνολο των γονιδίων που βρίσκονται στο κύτταρο ενός συγκεκριμένου είδους. Στους ανθρώπους, το γονιδίωμα αποτελείται από περίπου 30.000 γονίδια.

Τι είναι η γενετική ανάλυση;
Είναι μια εξειδικευμένη, εργαστηριακή ανάλυση, που πραγματοποιείται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια και υπό αυστηρές πιστοποιήσεις κατά την οποία αναλύονται όλα ή και μέρος των γονιδίων ενός συγκεκριμένου οργανισμού.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για τα διατροφογενετικά μου αποτελέσματα;
Περίπου ένας μήνας από τη λήψη του δείγματος. Αν όμως είναι λιγότερο, σε ενημερώνουμε εγκαίρως. Ο χρόνος αυτός απαιτείται α) για την εργαστηριακή ανάλυση και β) για την προετοιμασία της αναφοράς των εξατομικευμένων οδηγιών την οποία επιμελείται και υπογράφει η Δρ.Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου.

Τι είναι το SNP (πολυμορφισμός ενός μόνο νουκλεοτιδίου);
Το SNP (Single Nucleotide Polymorphism) είναι πολυμορφισμός, δηλαδή αλλαγή στην αλληλουχία του DNA που προκαλείται λόγω αλλαγής σε ένα μόνο νουκλεότιδο, δηλαδή ένα γράμμα του DNA.

Τι είναι ο αριθμός Rs;
Είναι ο κωδικός αριθμός αναγνώρισης που χρησιμοποιείται από την ερευνητική κοινότητα παγκοσμίως για την ονοματολογία των SNP.

Τι είναι το χρωμόσωμα;
Είναι ένα νηματοειδές σώμα στο πυρήνα του κυττάρων, που εμπερικλείει όλο το DNA.

Τι είναι το αλληλόμορφο;
Είναι μία από τις πιθανές μορφές που μπορεί να έχει η αλληλουχία του DNA σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ή τοποθεσία. Διαφορετικά αλληλόμορφα μπορεί να οδηγήσουν σε διαφοροποιημένα κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα των μαλλιών ή τον τύπο του αίματος. Μία μορφή του αλληλόμορφου (του κυρίαρχου) μπορεί να εκφράζεται εις βάρος μιας άλλης μορφής (του υπολειπόμενου). Ορισμένα αλληλόμορφα μπορεί να μην έχουν καμία επίδραση στο φαινότυπο (σιωπηλά), ενώ αλλά μπορεί να ευθύνονται ή να συμβάλλουν σε ένα γενετικό χαρακτηριστικό, όπως μία ευαισθησία ή ασθένεια.

Τι δείγμα απαιτείται για τη διατροφογενετική ανάλυση;
Για όλες μας τις διατροφογενετικές αναλύσεις στα προγράμματα DNANUTRICOACH® η απομόνωση DNA γίνεται από δείγμα σάλιου. Η δειγματοληψία σιελογόνων κυττάρων είναι εντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται με την απλή τριβή του εσωτερικού της παρειάς (μάγουλο) από έναν βαμβακοφόρο στυλεό (swabs). H δειγματοληψία είναι πολύ εύκολη, γρήγορη, ασφαλής, δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης ούτε χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης.

Τι είναι ο παράγοντας κινδύνου;
Ο παράγοντας κινδύνου είναι όρος επιδημιολογίας που αφορά την πιθανότητα ενός ατόμου να βιώσει μια συγκεκριμένη ασθένεια ή κατάσταση ως αποτέλεσμα γενετικών, φυσιολογικών, περιβαλλοντικών ή κοινωνικοοικονομικών επιρροών. Για παράδειγμα, η υψηλή κατανάλωση αλατιού αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση υπέρτασης.

Θα μου πει το τεστ για τις αντιδράσεις μου σε φάρμακα και ουσίες;
Η διατροφογενετική ανάλυση εξετάζει μονάχα εκείνα τα γονίδια που σχετίζονται και αλληλεπιδρούν με τη διατροφή και την άσκηση. Η φαρμακογενετική είναι εκείνη η ανάλυση που θα εξετάσει τις αντιδράσεις του οργανισμού σε χημικές ενώσεις και ουσίες όπως τα φάρμακα.

Θα μου πει το τεστ για κίνδυνο καρκίνου;
Όχι. Η διατροφογενετική ανάλυση εξετάζει μονάχα εκείνα τα γονίδια που έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τη διατροφή και την άσκηση.

Θα με κάνει το τεστ να χάσω βάρος;
Η διατροφογενετική ανάλυση θα σου εξηγήσει πώς λειτουργεί ο οργανισμός σου και ποιες είναι οι ανάγκες του μοριακά, σε επίπεδο DNA, για διατροφή και άσκηση. Η απώλεια βάρους είναι μια πιο πολυπαραγοντική διαδικασία που απαιτεί συστηματική, επαγγελματική παρακολούθηση και καθοδήγηση για μόνιμα αποτελέσματα. Όσο πιο εξατομικευμένες και ακριβείς είναι οι οδηγίες που λαμβάνεις, τόσο πιο εύκολη και μόνιμη θα γίνει η απώλεια βάρους. Τα διατροφογενετικά σου αποτελέσματα θα σε κάνουν να βελτιστοποιήσεις την προσπάθειά σου και να χάσεις βάρος σταθερά, εύκολα και μόνιμα.

Το τεστ θα αναλύσει όλα μου τα γονίδια;
Όχι. Η διατροφογενετική ανάλυση αναλύει μόνο εκείνα τα γονίδια που σχετίζονται με διατροφικές συνήθειες και άσκηση και που υποστηρίζονται από έγκυρες και επιβεβαιωμένες επιστημονικές μελέτες. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε όλα τα γονίδια και δεν το κάνουμε.

Το τεστ καλύπτεται από την ασφάλειά μου;
Οι διατροφογενετικές αναλύσεις αποτελούν καινοτόμο υπηρεσία πρόληψης, που πρόσφατα έχει μόλις φθάσει και στην Ελλάδα, και προς το παρόν δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια παγκοσμίως.

DNANUTRICOACH

Γράφει η η ομάδα του DNANUTRICOACH®

  • Ρώτησέ μας περισσότερα στο: 2109615860

Κλείσε ένα 30λεπτο, δωρεάν, ενημερωτικό ραντεβού
με τη Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου