Γρηγορίου Λαμπράκη 36, 16674 – Γλυφαδα (+30) 210 9615860
Λειτουργικό ελαιόλαδο και οι επιπτώσεις του στην  υπέρταση

Λειτουργικό ελαιόλαδο και οι επιπτώσεις του στην υπέρταση

  • Γράφει η: DNANUTRICOACH
  • 24 Ιανουαρίου 2016

Το 2015 δημοσιεύσαμε μια άλλη τυχαιοπημένη, ελεγχόμενη μελέτη σχετικά με τις επιδράσεις της κατανάλωσης λειτουργικού ελαιολάδου εμπλουτισμένου με τις δικές του φαινολικές ενώσεις στην ενδοθηλιακή λειτουργία σε υπερτασικούς ασθενείς. Οι πρόσθετες ιδιότητες του λειτουργικού παρθένου ελαιολάδου (FVOO), το οποίο είναι ουσιαστικά εμπλουτισμένο με τις δικές του φαινολικές ενώσεις, που προάγουν την υγεία έναντι του αρχικού παρθένου ελαιολάδου (VOO) αξιολογήθηκε σε υπερτασικούς ασθενείς. Δεκατρείς υπερτασικοί ασθενείς προ και σταδίου 1 έλαβαν εφάπαξ δόση 30 mL FVOO (OOPC=961 mg/kg) ή VOO (OOPC=289 mg/kg) σε μια μεταγευματική τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, διασταυρούμενη δοκιμή.


Η ενδοθηλιακή λειτουργία, που μετρήθηκε ως ισχαιμική αντιδραστική υπεραιμία (IRH) και οι σχετικοί βιοδείκτες, παρακολουθήθηκαν για 5 ώρες μετά την κατανάλωση. Σε σύγκριση με το απλό ελαιόλαδο, το λειτουργικό ελαιόλαδο αύξησε την IRH (P<0,05) και τη Cmax στο πλάσμα της θειικής υδροξυτυροσόλης, 2 ώρες μετά το γεύμα (P=0,05). Μετά την κατανάλωση FVOO, η οξειδωμένη LDL μειώθηκε (P=0,010) σε αντίστροφη σχέση με τις τιμές AUC IRH (P=0,01). Το FVOO παρείχε δηλαδή περισσότερα οφέλη στην ενδοθηλιακή λειτουργία από ένα τυπικό φυσικό παρθένο ελαιόλαδο σε προ- και υπερτασικούς ασθενείς.

Η πρωτότυπη δημοσίευση βρίσκεται αναρτημένη στο PUBMEB, NIH National Library of Medicine.

National Library Of Medicine - PubMed

Effects of functional olive oil enriched with its own phenolic compounds on endothelial function in hypertensive patients. A randomised controlled trial

DNANUTRICOACH

Γράφει η η ομάδα του DNANUTRICOACH®

  • Ρώτησέ μας περισσότερα στο: 2109615860

Κλείσε ένα 30λεπτο, δωρεάν, ενημερωτικό ραντεβού
με τη Δρ. Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου